Forskare

Vill du samarbeta med UCV inom decentraliserade system för dricksvatten och avloppsvatten samt inom lokal vattenförvaltning?

Forskningsplattformen vid UCV, Campus Roslagen AB i Norrtälje, ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med nationella och internationella universitet och högskolor. Genom att utvecklas till en nod som kan erbjuda utbildning, forskning och nätverkande vill UCV bidra till att lösa Norrtälje kommuns utmaningar inom vattensektorn och stärka kommunens ställning inom forskning och utbildning samt samtidigt främja en positiv samhällsutveckling mot en kunskapsintensiv region med fokus på lokala, nationella och även internationella utmaningar inom vattensektorn. Titta på rutorna här under för att lär dig mer om vad vi kan erbjuda.

Forskningsprojekt

Vi kan...

vara projektdeltagare, bidra till att skriva projektansökning, bidra till nätverkande, hitta lämpliga fältobjekt samt föreslå kandidat- och exjobbsarbete med kontorsplats and handledning hos oss (det finns även möjlighet att hyra studentbostad för längre perioder).

Utbildningar

Vi kan...

föreläsa eller bidra till kursmoment, organiser presentationer och besök av vår verksamhet, visa upp teknikutställningen med småskaligt dricksvatten- och avloppsvattenteknik, erbjuda föreläsningssalar för upp till 250 platser samt organisera fält- och studiebesök.

Nätverkande

Vi kan...

skapa kontakt mellan forskare och allmänheten, samfälligheter, offentliga aktörer, entreprenörer, branschorganisationer och andra akademiska institutioner, organisera möten samt sprida forskning och inkludera forskningsdokument i en forskningsrapportdatabas.

Labb

Vi kan...

utföra normalanalyser av dricksvatten och avloppsvatten, organisera labbesök i utbildningsändamål samt hyra ut labbet för forskningsprojekt.

Testbädd dricksvatten och Testbädd avloppsvatten

Vi har en Testbädd för dricksvattenfilterteknik och håller på projektera en Testbädd för avloppsvattenteknik.

Testbädd dricksvatten är avsedd för produktutveckling, forskning och certifiering. Testbädd avloppsvatten fokuserar på infiltrationsanläggningar och är avsedd för produktutveckling och forskning.

Kostnader och avtal

Ta gärna kontakt med oss för att fråga och diskutera.

Tidsarvode: 750 kr/timme. För andra kostnader v.g. och begär offert. Sekretessavtal kan förbereddas vid behov.

Kontakt

Amelia Morey Strömberg

Verksamhetsansvarig

Telefon:

Andrew Quin

Utbildnings- och forskningsansvarig

Telefon:

Nandita Singh

Projektledare

Telefon: