Visning av akvaponi

På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledningen av coronaviruset är studiebesöken för skolor, privatpersoner och företagare pausade till situationen har förbättrats

Vad är akvaponik? Donatella förklarar: Kort film om akvaponi för barn.