Rådgivning

Coronaviruset och Covid-19

Angående Coronaviruset och Covid-19 följer vi Folkhälsomyndigheten och Norrtälje kommuns rekommendationer och ger nu främst rådgivning över telefon.

Klicka på länken nedan och välj mellan VA- rådgivning per telefon eller rådgivning här på Vattencentrum. VA-rådgivaren ringer dig vid den bokade tiden om du väljer telefonrådgivning.

För rådgivning på Vattencentrum får du vara beredd på ombokning med kort varsel om rådgivaren får förkylningssymtom. Då ger vi rådgivningen över telefon eller bokar en ny tid om det passar dig bättre. Vi är tacksamma om du som bokare själv meddelar om du har minsta förkylningssymtom så att vi kan ge rådgivningen över telefon, alternativt hitta en ny tid.

Boka tid för rådgivning via länken nedan:

Vid bokning, kontrollera att du fått en bokningsbekräftelse för att säkerställa att bokningen gått igenom.(Bokningssystemet saknar stöd för Internet Explorer, vänligen använd en annan webbläsare för bästa funktion)

Vi har fått i uppdrag att erbjuda kostnadsfri rådgivning för fastighetsägare med enskilt vatten eller avlopp i Norrtälje Kommun

Rådgivningen är opartisk och syftar till att underlätta för fastighetsägaren att fatta ett informerat beslut kring åtgärder eller nyinvesteringar i enskilda VA-lösningar. Vi förklarar hur olika anläggningar ser ut och fungerar. Rådgivningen ges i våra lokaler på Kaserngatan 11 där vi kan använda vår permanenta utställning för enskilda VA-produkter, alternativt via telefon.

Fysiska besök under kvällsöppet på torsdagar till kl. 19 dras in tills vidare. Vattendagarna genomförs tills vidare av Vatteninfo. Här nedan kan du se och boka in dig på aktuella dagar:

Läsvärt från Norrtälje kommun

Slamtömning


Undvik bomkörningsavgift – säkerställ att tömning kan utföras
För att undvika utebliven tömning och bomkörningsavgift behöver du säkerställa att tömning kan utföras.
Här beskrivs vad som behöver säkerställas: Att tänka på inför slamtömning

Utrymme renhållningsfordon kräver
En slambil kräver hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon.
Här beskrivs vad som krävs för att slambilen ska kunna besöka din fastighet: Utrymme slambilen kräver

Extra slangdragning och hur avstånd mäts
I tömningsavgiften ingår en bestämd längd sugslang. Behövs längre slang för att tömma tas avgift ut för extra slangdragning. Avgiften tas ut per anläggning beroende på hur de är placerade i förhållande till varandra.
Här beskrivs hur slanglängden mäts: Slangdragning och hur avstånd mäts 

Sugledning för slamtömning
Med en egen sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid tömning samt att du underlättar arbetet för tömningspersonalen.
Här får du anvisningar för installation: Sugledning för tömning av slamanläggning

Minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter
Det uttjänta fosforabsorberande materialet klassas som hushållsavfall och får därför endast hämtas och omhändertas via Norrtälje kommun.
Här beskrivs hur hämtning sker och vad det kostar: Hur fosforfälla/fosforfilter ska omhändertas

Här hittar du mer information kring Slamtömning