Rådgivning

Kostnadsfri VA-rådgivning erbjuds till fastighetsägare i Norrtälje kommun

Bokning
Boka via länken nedan och välj mellan VA- rådgivning per telefon eller rådgivning här på Vattencentrum. VA-rådgivaren ringer dig vid den bokade tiden om du väljer telefonrådgivning.

Kontrollera att du fått en bokningsbekräftelse för att säkerställa att bokningen gått igenom.

Övrig info
Bokningssystemet saknar stöd för Internet Explorer, vänligen använd en annan webbläsare för bästa funktion

Vi har fått i uppdrag att erbjuda kostnadsfri rådgivning för fastighetsägare med enskilt vatten eller avlopp i Norrtälje Kommun

Rådgivningen är opartisk och syftar till att underlätta för fastighetsägaren att fatta ett informerat beslut kring åtgärder eller nyinvesteringar i enskilda VA-lösningar. Vi förklarar hur olika anläggningar ser ut och fungerar. Rådgivningen ges i våra lokaler på Kaserngatan 11 där vi kan använda vår permanenta utställning för enskilda VA-produkter, alternativt via telefon.

Utställning med teknik inom enskilt vatten och avlopp

I vår utställning hittar du information om entreprenörer och leverantörer inom vatten och avlopp i kommunen

Här hittar du ett urval av leverantörer av teknik och entreprenörer för vatten och avlopp anpassade till enskilda hushåll och samfälligheter. Utställningen är öppen helgfria vardagar 10-16 (lunchstängt 12-13) Besök gärna vår digitala utställning via länken nedan:

Läsvärt från Norrtälje Vatten och Avfall

Slamtömning

 

Undvik bomkörningsavgift – säkerställ att tömning kan utföras

För att undvika utebliven tömning och bomkörningsavgift behöver du säkerställa att tömning kan utföras.

Här beskrivs vad som behöver säkerställas: Att tänka på inför slamtömning

 

Utrymme avfallsfordon kräver

En slambil kräver hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon.

Här beskrivs vad som krävs för att slambilen ska kunna besöka din fastighet: Utrymme slambilen kräver

 

Sugledning för slamtömning

Krävs det mer än 30 meter slangdragning för att tömma en ny eller ändrad slamanläggning (slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank) behöver en egen sugledning anordnas på fastigheten för att möjliggöra tömning. För en befintlig anläggning kan en sugledning anordnas för att undvika avgiften för extra slangdragning.

Här kan du läsa mer om slangdragning och sugledning: Slangdragning, uppställningsplats och vändplats

 

Minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter

Det uttjänta fosforabsorberande materialet klassas som kommunalt avfall och får därför endast hämtas och omhändertas via Norrtälje Vatten och Avfall.

Här beskrivs hur hämtning sker och vad det kostar: Hur fosforfälla/fosforfilter ska omhändertas

 

Här hittar du mer information kring Slamtömning