Akvaponiingenjör 400 YH-POÄNG

Väddö folkhögskola har i samarbete med Campus Roslagen och Utvecklingscentrum för vatten samt branschen tagit fram Yrkeshögskoleutbildningen till akvaponiingenjör.Utbildningen är helt unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startar den första utbildningsomgången.

Du som väljer att gå utbildningen har bostadsgaranti via Campus Roslagen.

Om utbildningen

Utbildningen till akvaponiingenjör är helt unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startar den första utbildningsomgången.

Utbildningen är bred och leder till yrken inom olika områden. Dels till yrket som odlingsspecialist inom akvaponiska system men du kan även jobba inom bland annat växthusnäringen, akvakultur och grönsaksodling.

Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling.

Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Dessa system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Akvaponiska system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet.

Utbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling.

Utbildningen till YH-utbildningen inom akvaponi är stängd för ansökningar. De antagna studenterna är meddelade. Om du inte kom in denna gång så är du välkommen att söka på nytt till nästa utbildningsomgång som vi öppnar upp i feb-mars 2022.