BATSECO Boat

I projektet undersökte UCV hur tjänsten tömningsstationer för fritidsbåtar kan förbättras, utförde en marknadsundersökning i Sverige, Finland och Estland samt gav en översikt av huvudsakliga tillverkare i andra länder.

Preliminär rapport: Technology assessment for sewage collecting systems for leisure boats

Slutrapporten kommer att publiceras i maj.