Vad är Vattencentrum Roslagen?

Vattencentrum är den fysiska platsen där verksamheter kopplade till vatten verkar.

Här finns utbildningar, event och VA-rådgivning. Idag verkar många företag på Campusområdet och vi välkomnar alla aktörer från näringslivet, samhället och akademin.

Kontakta oss

För frågor som gäller enskilt vatten och avlopp klickar du här för att boka rådgivning


  [recaptcha]

  Frågor kring enskilt vatten och avlopp

  För frågor gällande din enskilda vattentäkt eller ditt enskilda avlopp hänvisar vi till vår bokningssida för rådgivning.

  Här kan du boka en timmes kostnadsfri rådgivning där du i lugn och ro kan få svar på frågor gällande din enskilda vattentäkt eller ditt enskilda avlopp.

  Personal & kontakt

  Amelia Morey Strömberg

  Verksamhetsansvaring

  Telefon:

  Jonathan Alm

  Projektledare

  Telefon:

  Vidar Eriksson

  Projektledare

  Telefon:

  Donatella Acquaviva

  Projektledare

  Telefon:

  Rasmus Thunell

  Projektledare

  Telefon:

  Kristiina Mustonen

  Projektledare

  Telefon:

  Michael Kroon

  Koordinator

  Telefon:

  Information om behandling av personuppgifter

  För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

  Dina rättigheter
  Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

  •Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag.

  •Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

  •Du har rätten att bli glömd, dvs. få dina personuppgifter raderade.

  Kontakta oss

  Vid frågor kring integritets- och dataskydd, eller vill du ha ett registerutdrag? Kontakta:info@campusroslagen.se. Vid utlämnande personuppgifter måste du kunna legitimera dig med giltig legitimation. Utdragen tillhandahålls mottagaren inom en månad från det att ansökan inkommit till Campus Roslagen AB. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Campus Roslagen AB på telefon 0176-28 61 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen


  Vilken information samlar vi in?

  För dig som lämnar vattenprov är den informationen du ger oss är nödvändig för att vi ska analysera vattenprovet och kunna skicka dig resultatet för analyserna. För dig som anmält dig till kurser eller nyhetsbrev kan det till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

  Kommer vi dela vidare din information?

  Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi registrerar personuppgifterna i ett system och behåller dom i 1 år för att kunna svara på eventuella frågor om vattenanalysen, skriva ut diplom eller liknande. Därefter avidentifieras analysresultatet och det går inte längre att spåra tillbaka till dig som person. Dvs. alla personuppgifter vi samlat in raderas då. Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev raderas direkt när du avregistrerar dig. Observera att vi är ett kommunalägt bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa uppgifter måste sparas längre.