Utbildning

Vi samlar kompetens och förmedlar kunskap, välkommen till Vattencampus!

Vattencampus kan ses som en arena för utbildningar, där samlar vi alla olika former av kompetensutveckling inom vatten. Här kan du hitta utbildningar för högskola, YH, företag och folkbildning. Vi genomför utbildningar både i egen regi och i samverkan med högskolor, forskning och näringsliv. Vi har egna och andra aktörers utbildningar på plats på Kaserngatan 11. Vill du lägga en vattenutbildning/kurs på en plats som håller på att bli en kunskapscentrum för vatten, tveka inte att kontakta oss.

AKVAPONIINGENJÖR – YH-UTBILDNING

Väddö folkhögskola har i samarbete med Campus Roslagen/Utvecklingscentrum för vatten samt branschen tagit fram Yrkeshögskoleutbildningen till akvaponiingenjör.

Akvaponiutbildningen till akvaponiingenjör är helt unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startar den första utbildningsomgången.

Utbildningen är bred och leder till yrken inom olika områden. Dels till yrket som odlingsspecialist inom akvaponiska system men du kan även jobba inom bland annat växthusnäringen, akvakultur och grönsaksodling.

AKVAPONISK ODLING MÖJLIGGÖR ODLINGAR ÅRET RUNT
Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Dessa system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Akvaponiska system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet. Här kan du läsa mer om akvaponi och bakgrunden till att vi tog fram utbildningen.

Akvaponiutbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling.

Läs mer och ansök här

Dagvatten 7,5 högskolepoäng, fortsättningskurs på avancerad nivå, V7002B

Kursen hålls av Luleå Tekniska Universitet som en distanskurs med fysiska träffar på Campus Roslagen, Norrtälje.

Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö, ekonomi som människans välbefinnande.

Kursens mål är att studenten ska kunna beräkna flöden, volymer och dimensionera olika dagvattenanläggningar. Följande ska du kunna tillämpa/beräkna: - Flödesberäkningar (Rationella och Tid-Area metoden) - Perkolationsmagasin - utjämningsmagasin - dammar - våtmarker. Följande begrepp skall du kunna: - beskriva och karaktärisera kvalitén på dagvatten, snö och sediment - beskriva olika dagvattenanläggningar. Följande begrepp skall du känna till: - Klimatförändringens påverkan på dagvattensystemet - Kombinerat/separerat/duplikat system - bräddningar. Dessutom ska du kunna följande: - förklara dagvattnets inverkan på miljö, ekonomi och människans välbefinnande

Läs mer och anmäl dig här