Praktik

Vårt område

Vi arbetar brett med vattenfrågor inom olika områden som exempelvis näringsläckage till Östersjön, vattenskyddsområden och vattenskydd, småskalig dricksvatten- och avloppsreningsteknik, vattenförvaltning, grund- och ytvattenfrågor.

Vem är du?

Vi tar emot olika typer av praktikanter från studenter till personer med behov av arbetsträning. Du är välkommen att höra av dig så berättar vi mer.  

Kontakta mig

Amelia Morey Strömberg

Verksamhetsansvarig

Telefon: