Kompetensutveckling

Vi tycker att det är viktigt att utvecklas.

Därför erbjuder vi bland annat kurser genom vår Vattencampus (mer om det längre ner) men även nätverk. "Kommuner med omvandlingsområden" även kallat KOMMO är vårt nätverk som hjälper till att utveckla kompetensen för både kommuners VA, miljö och plan-avdelningar inom vattenfrågor. Vi försöker att arbeta för att kompetensförsörjningen i kommunen säkerställs, det gör vi genom att förmedla examensarbeten, LIA-platser (Yrkeshögskolans Lärande I Arbete) och andra arbeten för studenter vilket gör att de kan upptäcka Norrtälje som arbetsplats.

Vattencampus

Vattencampus är vår arena för utbildningar, här samlar vi olika former av kompetensutveckling inom vatten.

Här kan du hitta utbildningar som passar dig. Vi erbjuder vattenutbildningar på högskolenivå, YH, kompetensutveckling och fortbildning för yrkesverksamma och folkbildning för den nyfikna allmänheten. KTH:s kurs om grundvatten och hälsa har sedan en tid tillbaka övergått till att bli en kompetensutvecklingskurs.
Vi har även en återkommande Dagvattenkurs från Luleå tekniska universitet. De utbildningar vi erbjuder söks i samverkan med universitet och andra institutioner för att du ska få en så bred kunskap som möjligt. Vi har egna och andra aktörers utbildningar på plats på Kaserngatan 11. Vill du lägga en vattenutbildning/kurs på en plats som håller på att bli ett kunskapscentrum för vatten, tveka inte att kontakta oss.

Entreprenörskurser

Är du markentreprenör och vill gå en diplomkurs genom vårt associerade företag Vatteninfo?