Information om behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

•Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag.

•Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

•Du har rätten att bli glömd, dvs. få dina personuppgifter raderade.

Kontakta oss

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, eller vill du ha ett registerutdrag? Kontakta:info@campusroslagen.se. Vid utlämnande personuppgifter måste du kunna legitimera dig med giltig legitimation. Utdragen tillhandahålls mottagaren inom en månad från det att ansökan inkommit till Campus Roslagen AB. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Campus Roslagen AB på telefon 0176-28 61 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Vilken information samlar vi in?

För dig som lämnar vattenprov är den informationen du ger oss är nödvändig för att vi ska analysera vattenprovet och kunna skicka dig resultatet för analyserna. För dig som anmält dig till kurser eller nyhetsbrev kan det till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifterna i ett system och behåller dom i 1 år för att kunna svara på eventuella frågor om vattenanalysen, skriva ut diplom eller liknande. Därefter avidentifieras analysresultatet och det går inte längre att spåra tillbaka till dig som person. Dvs. alla personuppgifter vi samlat in raderas då. Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev raderas direkt när du avregistrerar dig. Observera att vi är ett kommunalägt bolag och lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa uppgifter måste sparas längre.