Akvaponi i Roslagen

Projektet kommer genom kunskapshöjande insatser samt med stöd från Jordbruksverket, LEADER Stockholmsbygd och Roslagens Sparbanks stiftelser bygga en demoanläggning med en Akvaponik (recirkulerande system som odlar fisk på land i kombination med grödor). Anläggningen kommer finnas i våra lokaler som allmänheten, landsbygdsföretag och övriga intressenter kan ta del av.

Målet är att fler företag och andra aktörer på landsbygden (ekonomiska föreningar, bygdebolag odyl) skall ta till sig idén om att odla i slutet system, för att ges möjlighet att växa, diversifiera sin näring, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som inte gör åverkan på miljön samt odling för eget bruk. Projektet vill även använda anläggningen för att ge barn och unga möjlighet att lära sig mer om kretslopp, vattnet som resurs och hur man framställer livsmedel på ett hållbart sätt. Detta då man bör så ett frö tidigt genom att ge kunskap för att skapa en långsiktig hållbarhet. Vi vill uppmuntra fler företag att ta del av nya lösningar och innovativa sätt för att öka lönsamheten som samtidigt värnar om vår miljö. Detta med hjälp av demoanläggningen, men också genom att få ta del av aktuell forskning och resultat på området för att bygga på sin kunskapsbank gällande nya tekniker med mera.

Vi vill även sprida kunskapen till de som idag odlar för eget bruk sommarhalvåret till att skapa intresse för att skapa egna året-runt odlingar inomhus och därigenom öka mängden lokalproducerad mat. Genom att behovsinventera kunskaper avser vi skapa ett underlag för framtida utbildningsinsatser som matchar de behov som marknaden efterfrågar.

Projektets syfte är att höja kunskapsnivån om och öka intresset för cirkulära flöden inom matproduktion hos olika intressenter i främst Norrtälje kommun. Företag skall inspireras till att ev. diversifiera och investera i akvaponianläggning med ökad lönsamhet och konkurrenskraft som följd. Även privatpersoner, gemensamhetsföreningar etc. skall få ökad förståelse och verktyg för att starta/utveckla odlingar för eget bruk.

Projektet finansieras med stöd från:

         


Delta i våra enkäter om akvaponisk odling och matkonsumtion

Som en del i vårt projekt Akvaponi i Roslagen har vi tagit fram 2 enkäter. Vi blir glada om du vill ta ett par minuter för att delta.

Har du startat ett akvaponiskt system eller är det något du är intresserad av att göra i framtiden? Svara på vår enkät för entreprenörer.

Vi vill också gärna veta mer om dina vanor som matkonsument, här hittar du vår enkät för konsumenter.

Kommande evenemang

Här samlar vi information om alla kommande evenemang inom Akvaponi i Roslagen.

Klicka på respektive länk för att läsa mer och anmäla er till evenemangen.

 
 

INSTÄLLT: Torsdag 26 mars 2020 - Invigning av vår akvaponi på vattencentrum

Vi bjuder in till invigning av vår akvaponi här på vattencentrum i Norrtälje. Rundvisning i anläggningen, föreläsningar och tid för frågor i ämnet.

Fritt inträde

  INSTÄLLT: 31 mars - 1 april 2020 - Fältresa: Akvaponi och vattenbruk

Vi besöker Omegalax, en landbaserade fiskodling, och Peckas Naturodlingar, den enda kommersiell akvaponi anläggning i Sverige

Tidigare evenemang

Här samlar vi information om våra tidigare evenemang inom projektet Akvaponi i Roslagen.

Föreläsningar och annat material kan laddas ned via länkar under respektive rubrik.


  2019-12-05: Kick-off workshop för Akvaponi i Roslagen

Förläsning 1: Donatella Acquaviva – Introduktion till WS & Akvaponi i Roslagen

Förläsning 2: Björn Oliviusson (Ej tillgänglig för nedladdning pga. upphovsrättsskyddat material)

Förläsning 3: Torbjörn Frisö, Gröna Solberga

Förläsning 4: Jonathan Alm, Demoanläggning Vattencentrum

 

Torsdag 27 februari 2020 - Avancerad workshop om akvaponi

Föreläsning: Thomas Bjelkeman-Pettersson från Johannas Stadsodlingar pratar om hur man kan designa ett akvaponiskt system

   

Kontakt

Donatella Acquaviva |  donatella.acquaviva@campusroslagen.se | 0176 – 28 61 25

Anna-Karin Hogeland | anna-karin.hogeland@campusroslagen.se | 0176 – 28 61 12

Stöd för företag

Är du jordbrukare eller entreprenör med en ide eller ett projekt som du vill utveckla, vi kan hjälpa dig att hitta eventuell finansiering och skriva ansökan. För aktuella möjligheter just nu, klicka här. Kontakt: Anna-Karin Hogeland | anna-karin.hogeland@campusroslagen.se | 0176 – 28 61 12

Useful material

Vill du förstår hur ett akvaponiskt system funkar och hur du kan börja att designa ett system? Man kan börja att läsa FAOs "Small-scale aquaponic food production". Det är ett gratis nedladdningsdokument. FAO document