Forskare

Vill du samarbeta med UCV inom decentraliserade system för dricksvatten och avloppsvatten samt inom lokal vattenförvaltning?

Forskningsplattformen vid UCV, Campus Roslagen AB i Norrtälje, ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med nationella och internationella universitet och högskolor. Genom att utvecklas till en nod som kan erbjuda utbildning, forskning och nätverkande vill UCV bidra till att lösa Norrtälje kommuns utmaningar inom vattensektorn och stärka kommunens ställning inom forskning och utbildning samt samtidigt främja en positiv samhällsutveckling mot en kunskapsintensiv region med fokus på lokala, nationella och även internationella utmaningar inom vattensektorn. Titta på rutorna här under för att lär dig mer om vad vi kan erbjuda.

Forskningsprojekt

Vi kan...

vara projektdeltagare, bidra till att skriva projektansökning, bidra till nätverkande, hitta lämpliga fältobjekt samt föreslå kandidat- och exjobbsarbete med kontorsplats and handledning hos oss (det finns även möjlighet att hyra studentbostad för längre perioder).

Utbildningar

Vi kan...

föreläsa eller bidra till kursmoment, organiser presentationer och besök av vår verksamhet, visa upp teknikutställningen med småskaligt dricksvatten- och avloppsvattenteknik, erbjuda föreläsningssalar för upp till 250 platser samt organisera fält- och studiebesök.

Nätverkande

Vi kan...

skapa kontakt mellan forskare och allmänheten, samfälligheter, offentliga aktörer, entreprenörer, branschorganisationer och andra akademiska institutioner, organisera möten samt sprida forskning och inkludera forskningsdokument i en forskningsrapportdatabas.

Labb

Vi kan...

via vårt associerade företag VALab utföra normalanalyser av dricksvatten och avloppsvatten, organisera labbesök i utbildningsändamål samt stå till förfogande för forskningsprojekt.

Testbädd dricksvatten och Testbädd avloppsvatten

Vi har en Testbädd för dricksvattenfilterteknik och håller på projektera en Testbädd för avloppsvattenteknik.

Testbädd dricksvatten är avsedd för produktutveckling, forskning och certifiering. Testbädd avloppsvatten fokuserar på infiltrationsanläggningar och är avsedd för produktutveckling och forskning.

Kostnader och avtal

Ta gärna kontakt med oss för att fråga och diskutera.

Tidsarvode: 750 kr/timme. För andra kostnader v.g. och begär offert. Sekretessavtal kan förbereddas vid behov.

Kontakt

Amelia Morey Strömberg

Verksamhetsansvarig

Telefon:

Nandita Singh

Projektledare

Telefon:

Andra årliga deltagarmötet för RETROUT

10/10/18

Mötet ägde rum i Stockholm 1-2 oktober 2018.

Nandita Singh – projektledare för RETROUT från UCV var på plats. Mötet fokuserade på uppföljning och övervakning av aktuella framsteg i projektet samt planering av kommande handlingsplan för projektet.

RETROUT är ett treårigt projekt med slutdatum september 2020 vars syfte är att lyfta fram Östersjöregionen som ett större turistmål för fiske. Projektet har 14 projektdeltagare från Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen (även HELCOM). Projektets ledande koordinator är Håkan Häggström från Länsstyrelsen Stockholm.

Trots att framgång inom projektet nåtts kvarstår mycket att göra. UCV leder ett av arbetspaketen som syftar till att utföra en kommunikationsstudie över utförda och planerade restaureringar av vattendrag. Restaurering av vattendrag är en avgörande åtgärd för att upprätthålla öringens reproduktion då den är anadrom (fiskart som lever i saltvatten men fortplantar sig i sötvatten). Studien kommer att identifiera faktorer som leder till framgångsrika restaureringsprojekt med bakgrund av intressenters olika intressen och perspektiv. För närvarande inväntar UCV data angående vattendragsrestaureringsarbeten som gjorts i respektive deltagande land. Dessa data kommer att analyseras av Nandita Singh för att identifiera flera fall där djupare studier med mer specifika intressenter från deltagarländerna kan intervjuas. Nandita kommer också att arbeta med ett annat arbetspaket inom projektet där intervjuer med intressenter kopplade till nya restaureringsprojekt inom RETROUT kommer att utföras.

Läs mer om projektet här.

AQUA-Q vann 1:a pris i IWA Award Ceremony

24/09/18

AQUA-Q - en av våra projektpartners inom projektet Testbädd dricksvatten var i förra veckan i Tokyo på IWA World Water Congress & Exhibition 2018.

AQUA-Q och projektet AQUATRACK (dricksvattensäkerhet och återanvändning av vatten) och borttagning av läkemedelsrester med ozon vann 1:a pris i IWA Award ceremony i gruppen Market-changing Water Technology and Infrastructure. Projektet var en av 160 ansökningar från 45 länder.

Läs mer på aqua-q.se och worldwatercongress.org

Se fler nyheter