Forskare

Vill du samarbeta med UCV inom decentraliserade system för dricksvatten och avloppsvatten samt inom lokal vattenförvaltning?

Forskningsplattformen vid UCV, Campus Roslagen AB i Norrtälje, ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med nationella och internationella universitet och högskolor. Genom att utvecklas till en nod som kan erbjuda utbildning, forskning och nätverkande vill UCV bidra till att lösa Norrtälje kommuns utmaningar inom vattensektorn och stärka kommunens ställning inom forskning och utbildning samt samtidigt främja en positiv samhällsutveckling mot en kunskapsintensiv region med fokus på lokala, nationella och även internationella utmaningar inom vattensektorn. Titta på rutorna här under för att lär dig mer om vad vi kan erbjuda.

Forskningsprojekt

Vi kan...

vara projektdeltagare, bidra till att skriva projektansökning, bidra till nätverkande, hitta lämpliga fältobjekt samt föreslå kandidat- och exjobbsarbete med kontorsplats and handledning hos oss (det finns även möjlighet att hyra studentbostad för längre perioder).

Utbildningar

Vi kan...

föreläsa eller bidra till kursmoment, organiser presentationer och besök av vår verksamhet, visa upp teknikutställningen med småskaligt dricksvatten- och avloppsvattenteknik, erbjuda föreläsningssalar för upp till 250 platser samt organisera fält- och studiebesök.

Nätverkande

Vi kan...

skapa kontakt mellan forskare och allmänheten, samfälligheter, offentliga aktörer, entreprenörer, branschorganisationer och andra akademiska institutioner, organisera möten samt sprida forskning och inkludera forskningsdokument i en forskningsrapportdatabas.

Kostnader och avtal

Ta gärna kontakt med oss för att fråga och diskutera.

Tidsarvode: 750 kr/timme. För andra kostnader v.g. och begär offert. Sekretessavtal kan förbereddas vid behov.

Kontakt

Amelia Morey Strömberg

Verksamhetsansvarig

Telefon:

Nature-based solutions for water sustainability: The peri-urban challenge

09/08/21

UCV is co-convening a seminar at World Water Week

Project NATWIP and UCV are jointly co-convening an online seminar on the above topic at the World Water Week 2021 on AUGUST 25, 7 pm (CEST). Here perspectives and learnings on nature-based solutions (NBS) for water management in the peri-urban will be discussed – how they help close the water cycle gap and boost urban water resilience. From NATWIP, the results of the project will be shared, including presentation of NBS case studies from the Global North and Global South. From UCV you will learn about their Aquaponics project -a highly water-saving peri-urban agricultural mode.

 

Join the session and learn more about NBS!

 

Here is the link to the detailed programme: https://www.worldwaterweek.org/event/9585-nature-based-solutions-for-water-sustainability-the-peri-urban-challenge

 

For joining the session, registration at the World Water Week is essential. This can be done at: https://www.worldwaterweek.org/tickets. Choose the first ticket option: ”Registration Only-Limited Access” for free registration. More information about how you can join the session on the WWW digital platform will be shared later.

Andra årliga deltagarmötet för RETROUT

10/10/18

Mötet ägde rum i Stockholm 1-2 oktober 2018.

Nandita Singh – projektledare för RETROUT från UCV var på plats. Mötet fokuserade på uppföljning och övervakning av aktuella framsteg i projektet samt planering av kommande handlingsplan för projektet.

RETROUT är ett treårigt projekt med slutdatum september 2020 vars syfte är att lyfta fram Östersjöregionen som ett större turistmål för fiske. Projektet har 14 projektdeltagare från Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen (även HELCOM). Projektets ledande koordinator är Håkan Häggström från Länsstyrelsen Stockholm.

Trots att framgång inom projektet nåtts kvarstår mycket att göra. UCV leder ett av arbetspaketen som syftar till att utföra en kommunikationsstudie över utförda och planerade restaureringar av vattendrag. Restaurering av vattendrag är en avgörande åtgärd för att upprätthålla öringens reproduktion då den är anadrom (fiskart som lever i saltvatten men fortplantar sig i sötvatten). Studien kommer att identifiera faktorer som leder till framgångsrika restaureringsprojekt med bakgrund av intressenters olika intressen och perspektiv. För närvarande inväntar UCV data angående vattendragsrestaureringsarbeten som gjorts i respektive deltagande land. Dessa data kommer att analyseras av Nandita Singh för att identifiera flera fall där djupare studier med mer specifika intressenter från deltagarländerna kan intervjuas. Nandita kommer också att arbeta med ett annat arbetspaket inom projektet där intervjuer med intressenter kopplade till nya restaureringsprojekt inom RETROUT kommer att utföras.

Läs mer om projektet här.

Se fler nyheter