Doktorand och övriga tjänster

Här får du tips om lediga tjänster

På den här sidan kommer vi att publicera lediga Ph.D och postdoc, och doktorandtjänster. Läs mer längre ner.

Två industridoktorander inom Mistra InfraMaint med placering i Malmö och Helsingborg sökes!

NSVA och VA SYD söker var sin industridoktorand som med hjälp av ny och befintlig data om ledningsnäten och dess omgivningar ska undersöka hur man kan förstå ledningarnas skick och koppla denna förståelse till beslut om investeringar, prediktivt underhåll eller felavhjälpning. Doktorandtjänsterna är placerade hos NSVA respektive VA SYD och knutna till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH). Doktorandernas arbete ingår som en del i forskningsprogrammet Mistra InfraMaint där 10 doktorander och ytterligare forskare runt om i Sverige samarbetar för att lyfta kommunernas förmåga till smart underhåll av infrastruktur. Läs mer   https://www.linkedin.com/posts/sweden-water-research_industridoktorander-som-ska-leda-v%C3%A4gen-mot-activity-6612332845815865344-JCn_

Kretsloppsgruppen vis SLU - Sveriges lantbruksuniversitet söker en postdoktor för att förstärka vårt team.

Kretsloppsgruppen vis SLU - Sveriges lantbruksuniversitet söker en postdoktor för att förstärka vårt team. Info från SLU: Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom hållbarhetsbedömningar av tekniker för resursåtervinning från organiskt avfall från städer, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av hållbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. Mer information om positionen finns här: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE