Företag

Vad kan vi göra för dig?

Hos oss kan företag bland annat initiera och genomföra projekt inom vattenfrågor i samverkan med högskola och forskning. Ni kan utveckla och introducera nya lösningar på lokala och globala vattenproblem. Eller så kan du/ni få hjälpa till att skapa ett företag av denna typ. Vi erbjuder även konferenser och utbildningar för er att ta del av.

Utvecklingscentrum för vatten

Vår ambition är att formalisera ett trippelhelix samarbete dvs, kommunen, företag och akademin.

Vår vision är att skapa ett kunskapscentrum för arbetet med vatten från källa till recipient, med fokus på känsliga vattenmiljöer. Syftet är att attrahera kunskapsintensiva företag som kan introducera innovationer som löser lokala och globala vattenproblem med fokus i lokala problemformuleringar. Vi försöker att hjälpa till att skapa fler företag av denna typ. Målet är att initiera och genomföra strategiska projekt för att realisera visionen. Vi vill även samla den svenska och internationella kompetensen inom vattenfrågor genom aktivt deltagande och samspel mellan lokala och regionala aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle.

Platsen Vattencentrum Roslagen

På Vattencentrum Roslagen hittar du både vår verksamhet med bland annat kompetensutveckling, VA-rådgivning och projekt.

I huset finns även utställningen Vattenexpo som drivs av vårt associerade företag Vatteninfo samt labbet Vatten- och Avloppslaboratoriet VALab. Det är en plats för möten och utställningar om vatten och avlopp för det enskilda hushållen i känsliga vattenmiljöer. Du hittar oss i Norrtälje, med en unik geografisk position som en port mot Östersjön i en känslig vattenmiljö, både vad gäller tillgång på bra vatten och utsläpp till recipient, blir det en naturlig plats för oss att verka på.

Kontakta oss

Strategiska projekt

Genom att initiera och bedriva strategiska utvecklingsprojekt försöker vi ta fram ny kunskap, utveckla och pröva nya metoder samt produkter.

Projekten genomförs i samverkan med näringsliv, forskning och samhälle. Hos oss möts och samspelar svensk och internationell kompetens inom vattenfrågor med lokala och regionala aktörer inom näringsliv, forskning och samhälle. Vi deltar i och driver flera olika forsknings- tillämpnings- och utvecklingsprojekt. Våra projektfokusområden är näringsläckage till Östersjön, vattenförvaltning i kustområden och skärgårdens specifika vattenproblem. Så som dricksvattenbrist, äldre avloppslösningar i kust och på öar.
Letar du och din organisation efter projektpartners inom akademin, samhället och företag? Kontakta oss så kan vi hjälpa er med matchningen.

Våra projekt

Vattencampus

Vi erbjuder kompetensutveckling inom vatten till både företag och kommuner.

Här kan du hitta utbildningar för högskola, YH, företag och folkbildning. Vi erbjuder därmed vattenutbildningar på alla nivåer. KTH:s kurs om grundvatten och hälsa har sedan en tid tillbaka övergått till att bli en kompetensutvecklingskurs. Vi har även en återkommande Dagvattenkurs från Luleå tekniska universitet. De utbildningar vi erbjuder söks i samverkan med universitet och andra institutioner för att du ska få en så bred kunskap som möjligt.

Våra utbildningar

Vattenfilter-workshop 7 februari

28/01/19

Utvecklingscentrum för vatten bjuder in till en samtalsträff med Sveriges främsta företag inom dricksvattenrening för att diskutera utformning av testanläggning och metod för certifiering av filter för rening av dricksvatten.

Testbädd dricksvatten är ett projekt under utveckling som drivs av Utvecklingscentrum för Vatten. Målet med projektet är att kunna erbjuda kvalitetscertifiering utifrån effektivitet-, teknisk robusthet- och hållbarhetstester av dricksvattenrening inom segmentet 1-50 personer samt erbjuda företag tester och möjligheter till utveckling av småskaliga tekniker för dricksvattenrening. Projektets första testanläggning, Site 0 på Campus Roslagen, Kaserngatan 11 står idag redo för att köra igång effektivitetstester. En större anläggning utanför Norrtälje kommer byggas under 2019 där simultana mer omfattande tester planeras kunna utföras i en konstruerad användarmiljö.

Har du frågor, kontakta projektledaren Amelia Morey Strömberg, 0176 – 28 61 17 eller projektadministratör Rasmus Thunell 0176 – 28 61 22

 

Anmäl dig här

 

Plats: Vattencentrum, Kaserngatan 11, Norrtälje
Tid: Den 7 februari 2019 kl. 9-15
Pris: Fritt, vi bjuder på kaffe & lunch (Pannkaka, ärtsoppa, fisk och kötträtt, Culinar)

 

Preliminärt schema:

09.00 – 09.15 Registrering och Kaffe

09.15 – 09.30 Presentation av närvarande

09.30 – 10.15 Föreläsning – Bengt Rittri (Blueair/Bluewater)

10.15 – 11:00 Föreläsning – Jonas Olsson (BAGA)

11:00 – 11:45 Föreläsning – Johan Åkesson (RISE), Regelverket för material i kontakt med vatten

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Genomgång av projektet och certifiering av filter. Diskussion.

 

Välkommen att diskutera framtida möjligheter inom projektet med oss och andra aktörer!

SITE 0 Invigd

21/09/18

Första etappen av projektet Testbädd dricksvatten är nu klar.

Det VINNOVA-finansierade projektet Testbädd dricksvatten startades under 2017 och i år står Pilotanläggningen SITE 0 på Kaserngatan 11 är färdig. Invigningen av anläggningen ägde rum den 20e september där det första filtret kopplades in och testkördes.

Läs mer om projektet här.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Amelia Morey Strömberg via epost amelia.stromberg@campusroslagen.se eller telefon 0176-28 61 17.

Se fler nyheter

24/09/19 - 12:00

Workshop; dricksvattenfilter

Utvecklingscentrum för vatten bjuder in till en uppföljande samtalsträff med Sveriges främsta företag inom dricksvattenrening för att presentera och diskutera produktutveckling och certifiering som är målet med projektet Testbädd Dricksvatten.

Den 7 februari 2019 höll vi på Utvecklingscentrum för Vatten en workshop kopplat till projektet Testbädd Dricksvatten – vårt VINNOVA-finansierade projekt om tester och certifiering av dricksvattenfilter (läs mer på vår hemsida). Vi fick då värdefull feedback kring projektets utformning från olika tillverkare och verksamheter inom dricksvattenfilterområdet. Vi vill nu bjuda in till en ny workshop för uppföljning av dåvarande slutsatser samt en avslutning för projektet med alla intresserade inom området. Vi kommer att presentera möjligheterna med produktutveckling och certifiering som är målet med projektet och besöka våra anläggningar i Norrtälje och Svanberga.

 

Metodbeskrivning för effektivitetsmätningar

Metoden för SITE 0 (Norrtälje) – vår anläggning för effektivitetsmätningar av filter, uppdateras och kommer att presenteras under dagen. Parametrar tillgängliga för test och analys; klorid, järn, kalcium, natrium, mangan, sulfat.

 

 

Studiebesök till Svanberga

Anläggningen för certifiering, SITE 1 byggs under sommaren 2019 med målsättning att vara så gott som färdigställd till 24 september. Ett studiebesök till Svanberga kommer att göras med presentation om anläggningen och förslaget till certifiering.

 

 

 

 

Anmäl dig senast 17 september via formuläret nedan.

 

Har du frågor, kontakta Amelia Morey Strömberg, 0176 – 28 61 17 eller Rasmus Thunell 0176 – 28 61 22

 

Plats: Vattencentrum, Kaserngatan 11, Norrtälje
Tid: 24 september 2019 kl. 12-17
Pris: Fritt, vi bjuder på kaffe & lunch

 

Program:

12.00 – Lunch (Culinar, Vilhelm Mobergs gata 2)

13.00 – Presentation av närvarande och av projektets 2 delar och mål

13.45 – Presskonferens

14.00 – Presentation av SITE 0

15.00 – Avslutning och diskussion

16.00 – Studiebesök vid anläggningen i Svanberga

 

Välkommen!

Se fler event