Rådgivning

Vi har fått i uppdrag att erbjuda fastighetsägare kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning.

Rådgivningen är opartisk och syftar till att underlätta för fastighetsägaren att fatta ett informerat beslut kring åtgärder eller nyinvesteringar i enskilda VA-lösningar. Vi visar och förklarar hur olika anläggningar ser ut och fungerar. Rådgivningen ges i våra lokaler på Kaserngatan 11 där vi kan använda vår permanenta utställning för enskilda VA-produkter.

Boka tid för rådgivning via länkarna nedan:

Läsvärda dokument från Norrtälje kommun

Slamtömning

Läs om slamtömning på Norrtälje kommuns hemsida

  Faktablad: Slamtömning av enskilt avlopp [pdf]
Information, råd samt checklista inför slamtömning.

  Faktablad: Sugledning för slamtömning [pdf]
Information och anvisningar för installation

  Faktablad: Utrymme renhållningsfordon kräver [pdf]
Vägen fram till fastigheten, fordonets uppställningsplats vid fastigheten & vändmöjlighet vid fastigheten

  Antal avgifter för extra slangdragning vid tömning av flera anläggningar [pdf]
I avgiften för slamtömning ingår 30 meter slang. Behövs längre slang för att kunna tömma tas en avgift ut med 190 kronor extra för varje påbörjad 10-metersintervall efter de 30 meter som ingår i avgiften. Avgift för extra slangdragning tas ut per anläggning. Beroende på hur anläggningarna är placerade i förhållande till varandra behöver du bara betala för en extra slangdragning trots att vi tömmer flera anläggningar samtidigt som kräver mer än 30 meter slang.