Rådgivning

Vi har fått i uppdrag att erbjuda fastighetsägare kostnadsfri vatten- och avloppsrådgivning.

Rådgivningen är opartisk och syftar till att underlätta för fastighetsägaren att fatta ett informerat beslut kring åtgärder eller nyinvesteringar i enskilda VA-lösningar. Vi visar och förklarar hur olika anläggningar ser ut och fungerar. Rådgivningen ges i våra lokaler på Kaserngatan 11 där vi kan använda vår permanenta utställning för enskilda VA-produkter.

Boka tid för rådgivning via länkarna nedan:

Läsvärda dokument från Norrtälje kommun

Slamtömning

Läs om slamtömning på Norrtälje kommuns hemsida

 

Faktablad: Slamtömning av enskilt avlopp [pdf]

Information, råd samt checklista inför slamtömning.

 

Faktablad: Sugledning för slamtömning [pdf]

Information och anvisningar för installation. Med en sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid slamtömning samt att du underlättar arbetet för tömningspersonalen.

 

Utrymme, uppställnings- och vändplats renhållningsfordon kräver [pdf]

En slambil kan väga upp till 25 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon, även i våt väderlek. Av den anledningen kör inte slambilen på exempelvis gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare slamanläggningen.