Kaserngatan 11, Norrtälje, Sweden

Fler Händelser

19/11/19 - 08:30

Inspiration vatten: Världstoalettdagen 2019

Utvecklingscentrum för Vatten bjuder in till en spännande dag om vatten och sanitet.

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag införd 2013 som syftar till att uppmärksamma globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten.

Vi vill med dagen belysa möjligheter och hinder i Sverige för att alla ska ha tillgång till hållbara vatten och avloppslösningar. Målgruppen är dels tjänstepersoner och politiker inom VA, miljö och planering men också konsulter och företag inom vatten och avloppsområdet.

Plats: Aula Havet, Campus Roslagen

Adress: Astrid Lindgrens gata 2A, Norrtälje

Datum: Tisdag 19 november 2019

Tid: ca 08.00 – 17.00

Pris: 600 kr (ex moms)

 

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A
08.30 Kaffe & Registrering;
09.00 Introduktion; Folke Rydén
09.05 Välkomsttal
09.15 Östersjön; Folke Rydén
10.15 Bensträckare
10.30 Utvärdering, hållbarhet och funktion av små avloppssytem; Brenda Vidal, Luleå Tekniska Universitet
11.00 Ureahygienisering av slam från små avlopp; Maria Jaki Borg, Haninge Kommun

Plats: Culinar (Lunch, Vilhelm Mobergs gata 2) & Vattencentrum (Utställning, Kaserngatan 11)
11.40 – 13.20 Parallell Lunch och VA-utställning

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A
13.30 – 14.00 Återvinning av växtnäring från stora reningsverk; Gunnar Thelin, Ekobalans
14.00 – 15.00 Juridik kring små avlopp & slam; Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
15.00 Kaffe
15.30 – 16.10 Dricksvattenteknik, Öland; Billy Gidö, Mörby Långa kommun
16.10 – 16.40 Grundvatten i kustområden; Robert Earon, Kungliga tekniska högskolan
16.40 – 17.00 Diskussion och avslutning

 

Anmäl dig till eventet nedan – sista anmälningsdag:  5 november.

 

Kontakt

Amelia Morey Strömberg: epost; amelia.stromberg@campusroslagen.se telefon; 0176 – 22 61 17

Rasmus Thunell: epost; rasmus.thunell@campusroslagen.se telefon; 0176 – 22 61 22

14/09/18 - 10:00

DEN STORA VATTENUTMANINGEN

Vi är en del av den Den Stora Vattenutmaningen som startades denna torra sommar av en medveten familj i Roslagen. Utmaningen är att halvera sin vattenkonsumtion. Den Stora Vattenutmaningsfesten går av stapeln september 2019.

Kampanjen går ut på att ni hemma eller på kontoret eller i industrin ger handfasta tips och exempel på hur ni gör för att minska vattenanvändningen. Nästa år kommer vi att kora bästa resultat hos allmänheten, företagen och organisationer, alltså tre kategorier.

24/09/19 - 12:00

Workshop; dricksvattenfilter

Utvecklingscentrum för vatten bjuder in till en uppföljande samtalsträff med Sveriges främsta företag inom dricksvattenrening för att presentera och diskutera produktutveckling och certifiering som är målet med projektet Testbädd Dricksvatten.

Den 7 februari 2019 höll vi på Utvecklingscentrum för Vatten en workshop kopplat till projektet Testbädd Dricksvatten – vårt VINNOVA-finansierade projekt om tester och certifiering av dricksvattenfilter (läs mer på vår hemsida). Vi fick då värdefull feedback kring projektets utformning från olika tillverkare och verksamheter inom dricksvattenfilterområdet. Vi vill nu bjuda in till en ny workshop för uppföljning av dåvarande slutsatser samt en avslutning för projektet med alla intresserade inom området. Vi kommer att presentera möjligheterna med produktutveckling och certifiering som är målet med projektet och besöka våra anläggningar i Norrtälje och Svanberga.

 

Metodbeskrivning för effektivitetsmätningar

Metoden för SITE 0 (Norrtälje) – vår anläggning för effektivitetsmätningar av filter, uppdateras och kommer att presenteras under dagen. Parametrar tillgängliga för test och analys; klorid, järn, kalcium, natrium, mangan, sulfat.

 

 

Studiebesök till Svanberga

Anläggningen för certifiering, SITE 1 byggs under sommaren 2019 med målsättning att vara så gott som färdigställd till 24 september. Ett studiebesök till Svanberga kommer att göras med presentation om anläggningen och förslaget till certifiering.

 

 

 

 

Anmäl dig senast 17 september via formuläret nedan.

 

Har du frågor, kontakta Amelia Morey Strömberg, 0176 – 28 61 17 eller Rasmus Thunell 0176 – 28 61 22

 

Plats: Vattencentrum, Kaserngatan 11, Norrtälje
Tid: 24 september 2019 kl. 12-17
Pris: Fritt, vi bjuder på kaffe & lunch

 

Program:

12.00 – Lunch (Culinar, Vilhelm Mobergs gata 2)

13.00 – Presentation av närvarande och av projektets 2 delar och mål

13.45 – Presskonferens

14.00 – Presentation av SITE 0

15.00 – Avslutning och diskussion

16.00 – Studiebesök vid anläggningen i Svanberga

 

Välkommen!

17/08/19 - 10:00

Vattenlördag i Norrtälje

En informationsdag för allmänheten om vatten och avloppsanläggningar anpassade till enskilt vatten och/eller avlopp. Seminarier varvas med visning av utställningen Vattenexpo.

Fri entré.

Program:

10.00 – 11.00 Våra utställare visar lösningar för just era vatten och avloppsproblem. Föranmäl dig här (gäller endast besökare, ange namn och antal personer) så bjuder vi på kaffe.

11.00 – 12.00  Lisa Andersson., Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor om dricksvattenlagstiftning för samfälligheter, verksamheter och sommarkaféer.

12.00 – 13.00 Utställningstid.

 

Parallella seminarier:

13:00 – 14:00 Vidar Eriksson Nykäinen, presentation av VALab, Vatten- och avloppslaboratoriet. Föreläsning om vattenbrist och vattenprovtagning

13.00 – 14.00 Jonathan Alm, Norrtälje kommuns avloppsrådgivare föreläser om lagar, regler och teknik för enskilt avlopp för privatpersoner

 

14.00 – 15.00 Utställningstid.

 

 

Våra experter finns på plats för frågor hela dagen.

 

Välkommen!