Kaserngatan 11, 761 46 Norrtälje, Sverige

Lämna tips

Lämna ert tips under Övrig information och frågor

Deltagande är gratis


[recaptcha]

Fler Händelser

14/09/18 - 10:00

DEN STORA VATTENUTMANINGEN

Vi är en del av den Den Stora Vattenutmaningen som startades denna torra sommar av en medveten familj i Roslagen. Utmaningen är att halvera sin vattenkonsumtion. Den Stora Vattenutmaningsfesten går av stapeln september 2019.

Kampanjen går ut på att ni hemma eller på kontoret eller i industrin ger handfasta tips och exempel på hur ni gör för att minska vattenanvändningen. Nästa år kommer vi att kora bästa resultat hos allmänheten, företagen och organisationer, alltså tre kategorier.

05/12/19 - 13:00

Kick-off seminarium, Akvaponi i Roslagen

Den 5 december anordnar Utvecklingscentrum för Vatten ett första kick-off seminarium för projektet Akvaponi i Roslagen.

Den 5 december anordnar Utvecklingscentrum för Vatten ett första kick-off seminarium för projektet Akvaponi i Roslagen. Vi välkomnar privatpersoner, företag, gemensamhetsföreningar och andra aktörer som är intresserade av att bygga, håller på att bygga eller redan har ett akvaponi-system.

Eftermiddagen inleds med inspirerande föreläsningar om Akvaponianläggningar i Sverige av bland annat Björn Oliviuson, projektansvarig för akvaponin vid Berga Naturbruksgymnasium i Haninge.

Efter föreläsningarna ges tillfälle för diskussion och frågor kring såväl akvaponi som system samt cirkulära flöden inom lokal matproduktion .

 

Vi bjuder på kaffe och fikabröd

 

Anmäl dig senast 28 november via formuläret nedan, deltagande är kostnadsfritt.

 

Datum: 5 december 2019

Tid: kl 13.00 – 16.00

Plats: Vattencentrum

Adress: Kaserngatan 11, Norrtälje

 

Välkommen!

19/11/19 - 08:30

Inspiration vatten: Världstoalettdagen 2019

Utvecklingscentrum för Vatten bjuder in till en spännande dag om vatten och sanitet.

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag införd 2013 som syftar till att uppmärksamma globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten.

Vi vill med dagen belysa möjligheter och hinder i Sverige för att alla ska ha tillgång till hållbara vatten och avloppslösningar. Målgruppen är dels tjänstepersoner och politiker inom VA, miljö och planering men också konsulter och företag inom vatten och avloppsområdet.

Plats: Aula Havet, Campus Roslagen

Adress: Astrid Lindgrens gata 2A, & Kaserngatan 11, Norrtälje

Datum: Tisdag 19 november 2019

Tid: 08.30 – 16.45

Pris: 600 kr (ex moms)

 

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A
08.30 Kaffe & Registrering
09.00 Introduktion; Folke Rydén
09.05 Välkomsttal
09.15 Östersjön – hot eller hopp?; Folke Rydén
10.15 Bensträckare
10.30 Utvärdering, hållbarhet och funktion av små avloppssytem; Brenda Vidal, Luleå Tekniska Universitet
11.00 Ureahygienisering av slam från små avlopp; Maria Jaki Borg, Haninge Kommun

Plats: Culinar (Lunch, Vilhelm Mobergs gata 2) & Vattencentrum (Utställning, Kaserngatan 11)
11.40 – 13.20 Parallell Lunch och VA-utställning

Plats: Aula Havet – Astrid Lindgrens gata 2A
13.30 Återvinning av växtnäring från stora reningsverk; Gunnar Thelin, Ekobalans
14.00 Juridik kring små avlopp & slam; Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
15.00 Kaffe
15.30 Dricksvattenteknik, Öland; Billy Gidö, Mörby Långa kommun
16.10 Grundvatten i kustområden; Robert Earon, Kungliga tekniska högskolan
16.40 Diskussion och avslutning

Sista anmälningsdag:  11 november.

 

Kontakt

Amelia Morey Strömberg: epost; amelia.stromberg@campusroslagen.se telefon; 0176 – 22 61 17

Rasmus Thunell: epost; rasmus.thunell@campusroslagen.se telefon; 0176 – 22 61 22